Voorwaarden

Algemeen

In dit privacy statement geeft Stichting Slavakto informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Slavakto. Stichting Slavakto is gevestigd aan de Diepenhorstlaan 3, 2288 EW in Rijswijk en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41057051. Stichting Slavakto is bereikbaar via telefoon 070-3906365 en per e-mail: info@slavakto.nl. Stichting Slavakto is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.slavakto.nl e-mail, sms of apps worden verkregen of gegenereerd. Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van Stichting Slavakto, de klanten van Stichting Slavakto en hun relaties, de bezoekers van evenementen van Stichting Slavakto en verder alle personen van wie Stichting Slavakto persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Stichting Slavakto.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door Stichting Slavakto worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website  www.slavakto.nl,  e-mail, sms  of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.slavakto.nl apps of daarmee vergelijkbare toepassingen. Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mailadres en telefoonnummer. Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP-adres, surfgedrag en andere
gegevens over het gebruik van deze website.

Gebruik persoonsgegevens

Stichting Slavakto gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven: het registreren van deelnemers en bezoekers van evenementen, het uitvoeren van toegangscontrole voor evenementen, het informeren van deelnemers en bezoekers over evenementen waarvoor men zich heeft aangemeld en soortgelijke evenementen en activiteiten.

Inschakeling van derden

Stichting Slavakto heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens Invitado (onderdeel van HVMP Marketing B.V. en gevestigd aan de Vlasmarkt 1a, 3011 PW Rotterdam) ingeschakeld die uitsluitend in opdracht van Stichting Slavakto  persoonsgegevens verwerkt. Stichting Slavakto heeft met Invitado een verwerkersovereenkomst afgesloten

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

Cookies

Deze website van Stichting Slavakto maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische ‘cookies’. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden  opgeslagen. De functionele cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken. De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Stichting Slavakto gebruikt hiervoor Google Analytics van Google, Inc. Stichting Slavakto heeft Google Analytics cookies ‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit  betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google uw volledige IP-adres nooit zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeert. Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want Stichting Slavakto heeft geen toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te  gebruiken. Stichting Slavakto maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. De  verzamelde (geanonimiseerde) gegevens worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier. U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houd u er rekening mee dat wanneer u  bepaalde cookies niet  accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken en het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / Klachten 

1. Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy  tatement
kan de betrokkene Stichting Slavakto bereiken via telefoon 070-3906365 en per e-mail: info@slavakto.nl.
2. Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar info@slavakto.nl.
3. Als u een klacht heeft over hoe Stichting Slavakto uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met  Stichting Slavakto opnemen door een mail te sturen naar info@slavakto.nl of te bellen met 070-3906365. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan
kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit  Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Stichting Slavakto bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Beveiliging

Stichting Slavakto heeft in de verwerkersovereenkomst met Invitado passende technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 

Wijzigingen

Stichting Slavakto behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen.  Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 30 maart 2022.